Индекс

А

абамектин
абсцизовая кислота
авиглицин
АБК
азадирахтин
азаконазол
азаметифос
азафенидин
азид натрия
азимсульфурон
азинфос-етил
азинфос-метил
азинфосетил
азинфосметил
азипротрин
азитирам
азобензол
азоксистробин
азотоат
азоциклотин
азулам
аклонифен
акреп
акрилонитрил
акринатрин
акролеин
аланикарб
алахлор
албендазол
алдикарб
алдиморф
алдоксикарб
алдрин
аллетрин
аллидохлор
алликсикарб
аллиловый спирт
аллилизотиоцианат
аллицин
аллозамидин
аллоксидим
алорак
алтретамин
альдикарб
альдиморф
альдоксикарб
альдрин
альфа-хлоралоза
альфа-бромадиолон
альфа-циперметрин
альфа-экдизон
альфа-эндосульфан
алюминий фосфид
аметоктрадин
аметридион
аметрин
амибузин
амидитион
амидосульфурон
амидофлумет
амидохлор
амикарбазон
амикартиазол
аминокарб
аминопиралид
4-аминопиридин
аминопирифен
аминотриазол
аминоциклопирахлор
амипрофос
амипрофос-метил
амисулбром
амитон
амитраз
амитрол
аммониевая соль сульфаминовой кислота
амобам
ампропилфос
анабазин
анабазин-сульфат
анизифлупурин
анизурон
анилазин
анилофос
антрахинон
анту
анцимидол
арамит
арсенат кальция
арсенат меди
арсенат свинца
арсенит калия
арсенит натрия
асомат
асулам
афидопиропен
афоксоланер
афолат
атидатион
атразин
атратон
ацеквиноцил
ацетамиприд
ацетат меди
ацетион
ацетоарсенит меди
ацетопрол
ацетофос
ацетохлор
ацефат
ацибензолар
аципетакс
ацифлуорфен
АЦК


Б

барбан
бартрин
бахмедеш
беназолин
беналаксил
беналаксил-М
бендиокарб
бензадокс
бензалкония хлорид
бензамакрил
бензаморф
бензил бензоат
бензиладенин
бензилбензоат
бензимин
бензипрам
бензобициклон
бензовиндифлупир
бензогидроксамовая кислота
бензоилпроп
бензоксимат
бензофенап
бензофлуор
бензофосфат
бензпиримоксан
бензтиазурон
бензулид
бензфендизон
бенкарбазон
бенквинокс
бенквитрион
бенклотиаз
беноданил
беноксакор
беноксафос
беномил
бенсулид
бенсултап
бенсульфурон
бентазон
бенталурон
бентиаваликарб
бентиазол
бентранил
бенфлуралин
бенфуракарб
бенфурезат
бенфуресат
бенхинокс
берберина
бета-циперметрин
бета-цифлутрин
бетоксазин
бефлубутамид
бефлубутамид-М
биксафен
бикслозон
биланафос
бинапакрил
биоаллетрин
биоетанометрин
биоперметрин
биоресметрин
бипиразон
бисазир
бисмертиазол
биспирибак
бис(2,3,3,3-тетрахлоропропил)эфир
бис(трибутилолово)оксид
бистрифлурон
битертанол
битионол
бифеназат
бифенил
2-бифенилат натрия
бифенокс
бифентрин
каппа-бифентрин
каппа-тефлутрин
бициклопирон
бластицидин-S
бордосская смесь
борная кислота
боскалид
брассинолид
брассинолид-етил
бревикомин
бродифакум
бромадиолон
альфа-бромадиолон
бромацетамид
бромацил
брометалин
брометрин
бромистый метил
бромметан
бромобонил
бромобутид
бромоксинил
бромопропилат
бромоталонил
бромофеноксим
бромофос
бромофос-етил
бромоциклен
бромпиразон
бромуконазол
бромфенвинфос
бронопол
брофенвалерат
брофланилид
брофлутринат
букарполат
буминафос
бупиримат
бупрофезин
бура
бургундская смесь
бусульфан
бутакарб
бутамифос
бутатиофос
бутафенацил
бутахлор
бутенахлор
бутетрин
бутидазол
бутиламин
бутилат
бутилхлорофос
бутиобат
бутиурон
бутокарбоксим
бутоксикарбоксим
бутонат
бутопироноксил
бутралин
бутроксидим
бутурон
буфенкарб
бютонат
бютурон


В

валерат
валидамицин
валифеналат
валон
вамидотион
вангард
ванилипрол
варфарин
вербутин
вернолат
виниконазол
винклозолин
витамин D3
водоросли диатермовые


Г

галакринат
галауксифен
галоксидин
галоксифоп
галоксифоп-П
галосафен
галосульфурон
галофенозид
галфенпрокс
гамма-ГХЦГ
гамма-цигалотрин
гашеная извест
гексазинон
гексахлорбутадиен
гексахлорофен
гексаконазол
гексаметилмеламин
гексалур
гексамид
гексафлумурон
гексафлурат
гексафторосиликат бария
гексафторосиликат натрия
гексахлоран
гексахлорацетон
гексахлорбензол
гексилтиофос
гекситиазокс
генит
гептамалоксилоглюкан
гептафлутрин
гептахлор
гептенофос
гептопаргил
гербимицин
гербимицин А
гетероауксин
гетерофос
гиббереллин А3
гиббереллины
гиббереллиновая кислота
гибберелловая кислота
гидразида малеиновой
гидразида малеиновой кислоты
гидраметилнон
гидраргафен
гидроксид меди
8-гидроксихинолин меди
4-гидроксифенетиловый спирт
гидропрен
гимексазол
глиодин
глиоксим
глифозат
глифосат
глифозин
глифосин
глифтор
глуфосинат
глуфосинат-П
глюфозинат
глюфосинат-П
голосулф
гомобрассинолид
грандлур
гризеофулвин
гуазатин
ГХБ
ГХЦГ
гамма-ГХЦГ


Д

2,4-Д
дазомет
даимурон
далапон
даминозид
2,4-ДБ
ДБХП
двунатриевая соль тетраборной кислоты
ДДВФ
ДДТ
п,п′-ДДТ
дебакарб
дегидроацетовая кислота
декарбофуран
декафентин
делахлор
делтаметрин
дельтаметрин
дельнав
дельтаметрин
деметон
деметон-метил
деметон-О
деметон-О-метил
деметон-С
деметон-С-метил
деметон-С-метилсульфон
демефион
демефион-О
демефион-С
десмедифам
десметрин
диазинон
диалифос
диаллат
диамидафос
дианат
диатомит
диафентиурон
дибутилсукцинат
дибутилфталат
1,2-дибромэтаи
диелдрин
диенохлор
диетамкват
диетатил
диетолат
дизул
дикамба
дикаптон
дикват
дикегулак
диклобенз-метил
диклобутразол
дикломезин
диклоран
дихлорбензурон
дихлормат
дихлоромезотиаз
диклосулам
диклофоп
диклоцимет
дикофол
дикрезил
дикротофос
диксантоген
дикумарол
дилдрин
дилор
диматиф
димексано
димепиперат
диметакарб
диметаметрин
диметан
диметахлон
диметахлор
диметенамид
диметенамид-П
диметил фталат
диметилан
диметилвинфос
диметилдисульфид
диметилкарбат
диметилфталат
диметипин
диметиримол
диметоат
диметоморф
диметрин
димефлуазол
димефлутрин
димефокс
димефурон
димидазон
димоксистробин
димпилат
димпропиридаз
динатрий метанарсонат
динекс
диниконазол
диниконазол-М
динитрамин
динитророданбензолы
Динитрофенилтиоцианаты
динитрофенолов
динобутон
ДИНОК
динокап
диноктон
динопентон
динопроп
диносам
диносеб
диносульфон
динотерб
динотербон
динотефуран
динофенат
диоксабензофос
диоксакарб
диоксатион
диоксопиритрион
диофенолан
дипиметитрон
дипиритион
дипрогуловая кислота
дипропалин
дипропетрин
диспарлур
диспарлюр
дисульфид углерода
дисульфирам
дисульфотон
диталимфос
дитианон
дитикрофос
дитиопир
дитиурон
диурон
дифацинон
дифенакум
дифенамид
дифензокват
дифениламин
дифенилсульфон
дифеноконазол
дифеноксурон
дифенопентеп
дифетиалон
дифловидазин
дифлубензурон
дифлуметорим
дифлуфензопир
дифлуфеникан
дихлобенил
дихлобентиазокс
дихлозолин
дихлон
дихлоральмочевина
орто-дихлорбензол
пара-дихлорбензол
дихлорвос
дихлормид
дихлорометан
дихлорофен
дихлорпроп
дихлорпроп-П
1,2-дихлорпропан
1,3-дихлорпропен
дихлорфлуренол
1,2-днхлорэтан
дихлорфенидим
дихлофентион
дихлофлуанид
дицикланил
дициклонон
диэлдрин
диэтилпирокарбонат
диэтилтолуамид
диэтофенкарб
ДМФ
ДНОК
додеморф
додин
додисин
додицин
дорамектин
дофенапин
2,4-ДП
дразоксолон
ДХД
ДХИП
2,4-ДЭБ
2,4-ДЭП
2,4-ДЭС
ДЭТА


Ж

жапотрины
жасмолин I
жасмолин II
жасмоновая кислота


З

закись меди
зариламид
зеатин
зета-циперметрин
зоксамид
золапрофос
зоокумарин


И

ивермектин
изазофос
изамидофос
изобензан
изоваледион
изодрин
изокарбамид
изокарбофос
изоксабен
изоксадифен
изоксапирифоп
изоксатион
изоксафлутол
изоксафлютол
изоксахлортол
изолан
изометиозин
изонорурон
изопамфос
изопиразам
изопиримол
изополинат
изопрокарб
изопропалин
изопротиолан
изопротурон
изотианил
изотиоат
изоурон
изофенфос
изофенфос-метил
изофетамид
изофлуципрам
изоциклосерам
изоцил
икаридин
имазаквин
имазалил
имазаметабенз
имазамокс
имазапик
имазапир
имазетапир
имазосульфурон
имибенконазол
имидаклоприд
имидаклотиз
иминоктадин
имипротрин
имициафос
ИМК
инабенфид
индазифлам
инданофан
индолауксипир
индоксакарб
β-индолилуксусная кислота
индолилмасляная кислота
индол-3-масляная кислота
инезин
индазапироксамет
инпирфлуксам
иодобонил
иодокарб
иодометан
иодосульфурон
иодофенфос
иоксинил
иофенсульфурон
ипазин
ипконазол
ипримидам
ипробенфос
ипроваликарб
ипродион
ИПСФ
иптриазопирид
ипфенкарбазон
ипфентрифлуконазол
ипфлуфеноквин
исазофос
ИУК
ИФК


Й

йодосульфурон
йодофенфос


К

кадетрин
кадузафос
кадусафос
какодиловая кислота
калвинфос
калий арсенит
калий азид
калий мышьяковистокислый
калий мышьяковистокислый мета
калий нафтенат
калий тиоцианат
калий роданид
калий роданистый
калий цианат
калий этилксантогенат
каломель
кальций мышьяковокислый
кальций цианистый
камбендихлор
камфехлор
камфора
d-камфора
каппа-бифентрин
каптан
каптафол
карбаморф
карбанолат
карбарил
карбасулам
карбатион
карбендазим
карбетамид
карбоксазол
карбоксид
карбоксин
карбонат меди основной
карбосульфан
карбофенотлон
карбофос
карбофуран
карбутилат
карвакрол
карвон
каретазан
карпропамид
картап
карфентразон
касугамицин
кафенстрол
квассия
квизалофоп
квизалофоп-П
квиназамид
квиналфос
квиналфос-метил
квинацетол
квинклорак
квинконазол
квинмерак
квинокламин
квиноксифен
квинонамид
квинотион
квинофумелин
квинтиофос
квинтозен
квинтоцен
квинтрион
квинхлорак
келеван
кетоспирадокс
клацифос
кизельгур
кинетин
кинопрен
кленпирин
клетодим
климбазол
клиодинат
клодинафоп
клоетокарб
клозантел
клоквинтосет
клоксифонак
кломазон
кломепроп
клопиралид
клопроксидим
клопроп
клорансулам
клотианидин
клотримазол
клофенотан
клофентезин
клофенцет
клофибровая кислота
клофоп
кодлелур
колекальциферол
колофонат
кредазин
крезоксим-метил
крезол
кремнефтористый барий
кремнефтористый натрий
кримидин
криолит
кроконазол
кромафенозид
кротамитон
кротоксифос
круфомат
ксилахлор
ксиленолы
ксиликарб
ксилилкарб
ксилоксадин
куелур
куматетралил
кумафос
кумафурил
кумахлор
кумилурон
кумитоат
кумоксистробин
купробам
куркуменол
куфранеб


Л

лактофен
ланкотрион
ленацил
лепимектин
лептофос
d-лимонен
линдан
линурон
лиримфос
литидатион
лотиланер
луфенурон
люфенурон
лямбда-цигалотрин


М

М-74
М-81
мазидокс
малатион
малеиновый гидразид
малонобен
мальтодекстрин
манам
маидестробин
мандипропамид
манеб
манкозеб
манкоппера
матрин
мебенил
мевинфос
медимеформ
мединотерб
медлур
медная соль олеиновой кислоты
медный купорос
медь кремневокислая
медь мышьяковокислая
медь углекислая основная
медь уксуснокислая
медь-цинк хромовокислый
медь-цинк-хромат
мезопразин
мезосульфурон
мезотрион
мекарбам
мекарбинзид
мекарфон
мекопроп
мекопроп-П
мексакарбат
мелитоксин
меназон
мепанипирим
меперфлутрин
мепикват
мепронил
мептилдинокап
меркаптодиметур
меркаптофос
меркаптофос тиоловый
меркурхлорид
мерфос
месульфен
месульфенфос
метабензтиазурон
метазахлор
метазоксолон
метазол
метазосульфурон
метакрифос
метаксон
металаксил
металаксил-М
металпропалин
метальдегид
метам
метамидофос
метамитрон
метамифоп
метарилпикоксамид
метасульфокарб
метафлумизон
метафос
метепа
метидатион
метил бромид
метил изотиоцианат
метиларсонат натрия
метилацетофос
метилбромид
метилдимрон
метилен хлористый
метилизотиоцианат
метилиодид
метилмеркаптофос
метилмеркаптофос оксид
метилмеркаптофос тиоловый
метилмеркубензоат
метилмышьяковая кислота
метилнеодеканамид
метилнитрофос
метилртути бензоат
метилтетрапрол
метилтриазотион
метилхлороформ
1-метилциклопропен
метилэвгенол
метиобенкарб
метиозолин
метиокарб
метиопирисульфурон
метиотепа
метирам
метиурон
меткамифен
метконазол
метобензурон
метобромурон
метоквин-бутил
метокротофос
метоксадиазон
метоксифенозид
метоксифенон
метоксихлор
метоксурон
метолахлор
С-метолахлор
S-метолахлор
метолкарб
метомеклан
метометон
метомил
метоминостробин
метопрен
метопротрин
метосулам
метотрин
метофлутрин
эпсилон-метофлутрин
метрафенон
метрибузин
метрифонат
метсульфовакс
метсульфурон
метфлуразон
метфуроксам
мефенат
мефенацет
мефенпир
мефентрифлуконазол
мефлуидид
мефосфолан
миклобутанил
миклозолин
милбемектин
милбемицин оксим
мильнеб
мипафокс
мирекс
моксидектин
молинат
момфлуоротрин
эпсилон-момфлуоротрин
моналид
монисоурон
монокротофос
монолинурон
моносульфурон
монохлоруксусная кислота
монурон
мороксидин
морфамкват
морфотион
α-мултистриатин
муравьиный альдегид
мускалур
мускалюр
МХФА
МХФА-тиоетил
МХФБ
МЦПА
МЦПА-тиоэтил
МЦПБ
мышьяковый ангндрид


Н

набам
налед
напроанилид
напропамид
напропамид-М
напталам
натамицин
натрий азид
натрий метаарсенит
натрий метиларсонат
натрий мышьяковистокислый
натрий мышьяковистокислый
натрий роданистый
натрий о-фенилфенат
натрий фторсиликат
натрия фторацетат
натрия Фторид
натрия цианид
нафталин
нафталиновый ангидрид
нафталофос
нафтенат калия
нафтенат меди
нафтенат натрия
нафтенат цинка
нафтилиндандион-1,3
α-нафтилуксусная кислоты
нафтилуксусные кислоты
1-нафтол
небурон
никлосамид
никосульфурон
никотин
никотин-сульфат
никофлупрол
нингнанмицин
нипираклофен
нитенпирам
нитиазин
нитралин
нитрапирин
нитрил акриловой кислоты
нитрилакарб
нитростирен
нитротал-изопропил
нитрофен
нитрофлуорфен
нифлуридид
новалурон
новифлумурон
норбормид
норникотин
норурон
норфлуразон
нуаримол


О

окись ртути
окись этилена
оксабетринил
оксадиазон
оксадиаргил
оксадиксил
оксазикломефон
оксазосулфил
оксамат
оксамил
оксапиразон
оксасульфурон
оксатиапипролин
оксид меди
оксид мышьяка
оксид ртути(II)
оксид трибутилолова
оксидеметон-метил
оксидеметонметил
оксидепрофос
оксидисульфотон
о-оксидифенил натрия
оксикарбоксин
оксиматрин
оксин меди
оксиран
окситетрациклин
оксифлуорфен
8-оксихинолин супьфат
оксолиновая кислота
окспоконазол
октилинон
2-(октилтио)этанол
олеат меди
ометоат
орбенкарб
оризалин
оризастробин
орисастробин
орто-дихлорбензол
ортодихлорбензол
ортонил
ортосульфамурон
ортофенилфенол натрия
основная сернокислая медь
основной сульфат меди
остол
ОТБО
о-фенилфенат натрия
офурас


П

п,п′-ДДТ
паклобутразол
пара-дихлорбензол
парадихлорбензол
паракват
паратион
паратион-метил
парафлурон
Париж зеленый
Парижская эелень
паринол
пебулат
пеларгоновая кислота
пендиметалин
пенконазол
пеноксалин
пенокссулам
пеноксулам
пентанохлор
пентахлорофенол
пентахлорфениллаурат
пентахлорфенол
пентахлорфенолят натрия
пентиопирад
пентметрин
пентоксазон
пенфлурон
пенфлуфен
пенцикурон
пербутин
перметрин
перфлуидон
петоксамид
пефуразоат
пиданон
пидифлуметофен
пикарбутразокс
пикоксистробин
пиколинафен
пиметрозин
пиндон
пиноксаден
пипералин
пиперонилбутоксил
пиперофос
пипроктанил
пипротал
пиразифлумид
пиразоксифен
пиразолинат
пиразосульфурон
пиразотион
пиразофос
пиракарболид
пираклонил
пираклостробин
пираклофос
пирамат
пираметостробин
пираоксистробин
пирапропон
пирасульфотол
пирафлупрол
пирафлуфен
пиресметрин
пиретрин
пиретрин I
пиретрин II
пиретрины
пирибамбенз-изопропил
пирибамбенз-пропил
пирибензоксим
пирибенкарб
пирибутикарб
пиридабен
пиридалил
пиридат
пиридафентион
пиридафол
пиридахлометил
пиридинитрил
пиризоксазол
пириметанил
пириметафос
пиримидифен
пиримикарб
пириминобак
пириминостробин
пиримиоксифос
пиримисульфан
пиримитат
пиримифос-етил
пиримифос-метил
пиринурон
пирипроксифен
пирипрол
пирипропанол
пиритиобак
пирифенокс
пирифлуквиназон
пирифталид
пирихлор
пироквилон
пироксасульфон
пироксифур
пироксихлор
пироксулам
пиролан
пифлубумид
пихлорам
плифенат
поликарбамат
полиоксины
полиоксорим
полисульфид бария
полисульфид калия
полисульфид кальция
полисульфид натрия
политиалан
полихлоркамфен
полиэтоксихинолин
праллетрин
прекоцен I
прекоцен II
прекоцен III
претилахлор
примидофос
примисульфурон
принахлор
пробеназол
прогексадион
прогидрожасмон
проглиназин
продиамин
проквиназид
проклонол
проксан
промацил
промекарб
прометон
прометрин
промурит
пронитридин
пропазин
пропаквизафоп
пропамидин
пропамокарб
пропанил
пропаргит
пропартрин
пропафос
пропахлор
пропетамфос
пропизохлор
пропиконазол
пропилизом
пропинеб
пропирисульфурон
пропоксикарбазон
пропоксур
проризамид
просулер
просульфалин
просульфокарб
просульфурон
протидатион
протиокарб
протиоконазол
протиофос
протоат
протрифенбут
профам
профенофос
профлуазол
профлуралин
профлутрин
профоксидим
прохлораз
проциазин
процимидон
псорален
ПХНБ


Р

рабензазол
рафоксанид
рвотный камень
ребемид
реглон
ренофлутрин
рескалур
ресметрин
риания
ризазол
римизоксафен
римсульфурон
роданистый калий
роданистый натрий
роданид калия
роданид натрия
родетанил
родожапонин-III
ротенон


С

сабадилла
салициланилид
сангвинарин
сантонин
сароланер
сафлуфенацил
свеп
свинец мышьяковокислый
себоктиламин
себутилазин
седаксан
сезамекс
сезамолин
секбуметон
селамектин
семиамитраз
сера
серная кислота
сернистая известь
сернокислая медь
сернокислая закись железа
серный фторид
сероуглерод
сетоксидим
сиглур
сидурон
силатран
силафлуофен
силикагель
силикат меди
силтиофам
симазин
симеконазол
симетон
симетрин
синильная кислота
синтофен
скиллирозид
S-металахлор
софамид
спидоксамат
спинеторам
спиносад
спиродиклофен
спироксамин
спиромезифен
спиромесифен
спиропидион
спиротетрамат
стрептомицин
стрихнин
сулгликапин
сулема
сулкатол
сулкотрион
сулкофурон
сулпрофос
султропен
сульгликапин
сулькатол
сулькотрион
сулькофурон
сульпрофос
сультропен
сульфаллат
сульфамат аммония
сульфат двухвалентного железа
сульфат железа
сульфат меди
сульфат никотина
сульфат таллия
сульфатиадиазурон
сульфентразон
сульфирам
сульфлурамид
сульфоксафлор
сульфоксид
сульфоксим
сульфометурон
сульфосат
сульфосульфурон
сульфотеп
сульфурил фтора
сульфурилфторид
суперметрин


Т

2,4,5-Т
таврон
тазимкарб
таллий сернокислый
тау-флувалинат
тау-флювалинат
2,4,5-ТБ
2,3,6-ТБА
ТДЕ
тебуконазол
тебупиримфос
тебутам
тебутиурон
тебуфенозид
тебуфенпирад
тебуфлоквин
тедион
теклофталам
текназен
текнацен
текорам
темботрион
темефос
тенилхлор
тепа
ТЕПП
тепралоксидим
тераллетрин
тербацил
тербукарб
тербуметон
тербутилазин
тербутрин
тербуфос
тербухлор
террамицин
тета-циперметрин
тетраборат двунатриевый
тетрадифон
тетраконазол
тетраметилфлутрин
тетраметрин
тетрамин
тетранактин
тетранилипрол
тетрасул
тетратиокарбонат натрия
тетрафлурон
тетрахлорантранилипрол
тетрахлорвинфос
тетрахлорэтан
тетрахлорметан
тетсикласис
тетфлупиролимет
тефлубензурон
тефлутрин
каппа-тефлутрин
тефурилтрион
тиабендазол
тиадинил
тиадифлуор
тиазафлурон
тиазон
тиазопир
тиаклоприд
тиаметоксам
тиапронил
тиафенацил
тидиазимин
тидиазурон
тиенкарбазон
тиклопиразофлор
тикрофос
тимеросал
тимет
тиобенкарб
тиодан
тиодеметон
тиодикарб
тиокарбазил
тиокарвоксим
тиоквинокс
тиоклорим
тиоксазафен
тиоксимид
тиомерсал
тиометон
тионазин
тиосемикарбазид
тиосултап
тиорантранилипрол
тиотепа
тиофанат
тиофанат-метил
тиофанокс
тиофлуоксимат
тиофос
тиохемпа
тиохлорфенфим
тиоцианат калия
тиоцианат натрия
тиоциклам
тирам
тирпат
тифенсульфурон
тифлузамид
тициофен
ТМТД
толилмеркурацетат
толилфлуанид
толифлуанид
толклофос-метил
толнифанид
толпиралат
толпрокарб
толфенпирад
топрамезон
2,4,5-ТП
тралкоксидим
тралометрин
тралопирил
тралоцитрин
трансперметрин
трансфлутрин
третамин
трехокись мышьяка
триадименол
триадимефон
триазамат
триазбутил
триазифлам
триазоксид
триазотион
триазофенамид
триазофос
триаллат
триамифос
триапентенол
триаратен
триаримол
триасульфурон
триафамон
трибенурон
трибуфос
тридеморф
тридифан
2,3,5-трийодобензойная кислота
трикамба
тримедлур
триметакарб
триметурон
тримефлуор
триморфамид
трихлорнитрометан
тринексапак
триокситриазин
трипирасульфон
трипрен
трипропиндан
триптолид
тритак
тритиалан
тритиконазол
тритосульфурон
трифенморф
трифенофос
трифлоксистробин
трифлоксисульфурон
трифлудимоксазин
трифлумезопирим
трифлумизол
трифлумурон
трифлуралин
трифлусульфурон
трифоп
трифопсим
трифорин
трихламид
трихлопир
трихлопирикарб
трихлорметан
трихлорметафос-3
трихлоронат
трихлортринитробензолы
трихлорфенолит цинка
трихлорфон
трихлофенидин
трициклазол
триэтазин
турингиенсин
ТХА
ТЭПФтэпф


У

униконазол
униконазол-П
урбацид
уредепа


Ф

фамоксадон
фамоксакарб
фамфур
феназаквин
феназафлор
феназин оксид
фенамакрил
фенамидон
фенаминосульф
фенаминстробин
фенамифос
фенапанил
фенаримол
фенасулам
фенбуконазол
фенбутатин оксид
фенвалерат
фенгексамид
фенетакарб
фензон
фенидим
фенизофам
фенилмеркурацетат
фенилмеркурнитрат
фенилмеркуромочевина
фенилмеркурсалицилат
фенилмеркурхлорид
о-фенилфенат натрия
2-фенилфенол
фенитропан
фенитротион
фенкаптон
фенквинотрион
фенклорим
фенхлорим
фенмедифам
фенмедифам-этил
фенмезодитиаз
фенобензурон
фенобукарб
феноксасульфон
феноксакрим
феноксанил
феноксапроп
феноксапроп-П
феноксикарб
фенолово
фенопроп
фенотиокарб
фенотрин
фенпиклонил
фенпикоксамид
фенпиразамин
фенпиритрин
фенпиразон
фенпироксимат
фенпроксид
фенпропатрин
фенпропидин
фенпропиморф
фенридазон
фенсульфотион
фентеракол
фентиапроп
фентин
фентион
фентион-этил
фентоат
фентразамид
фентрифанил
фенурон
фенфлутрин
фенфурам
фенхлоразол
фенхлорфос
фенхлофос
фербам
феримзон
фипронил
флазасульфурон
флампроп
флампроп-М
флокумафен
флометоквин
флоникамид
флорасулам
флорилпикоксамид
флорпирауксифен
флуазаиндолизин
флуазинам
флуазифоп
флуазифоп-П
флуазолат
флуазурон
флуакрипирим
флубендиамид
флубенетерам
флубензимин
флуброцитринат
флувалинат
флувалинат-тау
тау-флувалинат
флугексафон
флудиоксонил
флуенсульфон
флуенетил
флузилазол
флуиндапир
флукарбазон
флуквинконазол
флукофурон
флуксаметамид
флуксапироксад
флуксофеним
флумезин
флуметилсульфорим
флуметовер
флуметралин
флуметрин
флуметсулам
флумиклорак
флумиоксазин
флумипропин
флуморф
флуоксапипролин
флуоксастробин
флуокситиоконазол
флуометурон
флуопиколид
флуопимомид
флуопирам
флуорбензид
флуоридамид
флуороацетамид
флуорогликофен
флуородифен
флуоромид
флуоромидин
флуоронитрофен
флуороуксусная кислота
флуотиурон
флуотримазол
флупентиофенокс
флупирадифурон
флупиримин
флупирсульфурон
флупоксам
флупропадин
флупропанат
флупропацил
флуразол
флураланер
флуренол
флуридон
флуроксипир
флурохлоридон
флурпримидол
флурсуламид
флуртамон
флусетосульфурон
флусилазол
флусульфамид
флутианил
флутиацет
флутоланил
флутриафол
флуфенацет
флуфенерим
флуфеникан
флуфеноксистробин
флуфеноксурон
флуфенпир
флуфенпрокс
флуфипрол
флухлоралин
флухлораминопир
флухлординилипрол
флуциклоксурон
флуцитринат
флюазинам
флюазифоп
флюазифоп-П
флюазурон
флювалинат
тау-флювалинат
флюметрин
флюопиколид
флюроксипир
флюсилазол
флютоланил
флютриафол
флюфеноксурон
флюцитринат
фозалон
фоксим
фоксим-метил
фолпет
фомезафен
фомесафен
фонофос
форамсульфурон
форат
форейт
формальдегид
форметанат
формотион
формпаранат
форхлорфенурон
фосаметин
фосамин
фосацетим
фосглицин
фосдифен
фосетил
фосмет
фосметилан
фоснихлор
фоспират
фостиазат
фостиетан
фостин
фостиэтан
фосфамид
фосфамидон
фосфид алюминия
фосфид магния
фосфид цинка
фосфин
фосфокарб
фосфолан
фосфолан-метил
фосфор
фронталин
фталид
фталофос
фторацетамид
фторацетат натрия
фторгликофен
фторид иатрия
фтористый натрий
фтористый сульфурил
фторметурон
фтородифен
фторомид
фторосиликат бария
фторосиликат натрия
фторсиликат бария
фторсиликат натрия
фторуксусная кислота
фуберидазол
фуралаксил
фуралан
фураметпир
фураметрин
фуран тебуфенозид
фуратиокарб
фуретрин
фурилазол
фурилоксифен
фуркарбанил
фурконазол
фурконазол-цис
фурмециклокс
фурофанат
фурфурал
фурфураль
фурфуральдегид
фурфурол
фуфентиомочевины


Х

хемел
хемпа
ХЕОД
хептенофос
хиквинкарб
химексазол
хиналфос
хиналфос-метил
8-хинолят меди
хинометионат
хитозан
хлобентиазон
хлозолинат
хлометоксифен
хлоразифоп
хлоразин
хлоралоза
хлорамбен
хлорамин фосфор
хлорамфеникол
хлоранил
хлораниформетан
хлоранокрил
хлорансулам
хлорантранилипрол
хлорат кальция
хлорат натрия
хлорбензид
хлорбензурон
хлорбициклен
хлорбромурон
хлорбуфам
α-хлоргидрин
хлордан
хлордекон
хлордимеформ
хлординитронафталины
хлоремпентрин
хлоретоксифос
хлоретурон
хлорид ртути I
хлорид ртути II
хлоридазон
хлоримурон
хлоринат
хлористая ртуть
хлористый метилен
хлор-ИФК
хлорквинокс
хлормекват
хлормефос
хлорная ртуть
хлорнидин
хлорнитрофен
хлорной ртути
хлоробензилат
хлороинконазид
хлорокись меди
хлороксинил
хлороксифенидим
хлороксурон
хлоромебуформ
хлорометиурон
хлоронеб
хлоропон
хлоропраллетрин
хлоропропилат
хлороталонил
хлоротолурон
хлорофацинон
хлороформ
хлорофос
хлорофталим
хлорпикрин
хлорпирифос
хлорпирифос-метнл
хлорпразофос
хлорпрокарб
хлорпропилат
хлорпрофам
хлорсульфурон
хлортал
хлортиамид
хлортиофос
хлоруксусная кислота
хлорфеназол
хлорфенак
хлорфенапир
хлорфенвинфос
хлорфенетол
хлорфензон
хлорфенсон
хлорфенидим
хлорфенпроп
хлорфенсульфид
хлорфлуазурон
хлорфлуразол
хлорфлурен
хлорфлуренол
хлорфоксим
хлорфониум
хлорфталим
хлофенвинфос
холекальциферол
холина хлорид
4-ХПА
хромат меди и цинка
4-ХФУ
ХХДН


Ц

цевин
церенокс
циазофамид
цианазин
цианамид
цианат калия
цианатрин
цианид кальция
цианид натрия
цианистый водород
цианистый натрий
циановокислый калий
цианоген
цианофенфос
цианофос
циантоат
циантранилипрол
циануровая кислота
цибутрин
цигалодиамид
цигалотрин
гамма-цигалотрин
лямбда-цигалотрин
цигалофоп
цигексатин
циенопирафен
циетпирафен
цикланилид
цикланилипрол
циклафурамид
циклетрин
циклоат
циклогексимид
циклоксаприд
циклоксидим
циклопиранил
циклопириморат
циклопрат
циклопротрин
циклосульфамурон
циклурон
цимиазол
цимоксанил
цинеб
цинерин I
цинерин II
цинерины
цинидон-этил
цинметилин
циносульфурон
циобутид
циометринил
ципендазол
циперкват
циперметрин
альфа-циперметрин
бета-циперметрин
тета-циперметрин
зета-циперметрин
ципирафлуон
ципразин
ципразол
ципродинил
ципроконазол
ципромид
ципросульфамид
ципрофланилид
ципрофурам
цирам
циромазин
цисанилид
цисметрин
цитиоат
цитрекс
цифенотрин
цифлуметофен
цифлутрин
бета-цифлутрин
цифлуфенамид
цихексатин


Ч

четыреххлористый углерод


Ш

шрадан


Э

эглиназин
эдифенфос
α-экдизон
β-экдизон
экдистерон
эмамектин
эмпентрин
эндосульфан
альфа-эндосульфан
эндотал
эндотион
эндрин
энилконазол
эноксастробин
24-эпибрассинолид
эпирифенацил
эпоколеон
эпоксиконазол
эпофенонан
эприномектин
эпроназ
эпсилон-метофлутрин
эпсилон-момфлуоротрин
ЭПТЦ
эрбон
эргокальциферол
эсафоксоланер
эсдепаллетрин
эспрокарб
эсфенвалерат
этабоксам
этаконазол
эталфлуралин
этаметсульфурон
этапрохлор
этаселасил
этафос
этахлор
этацелазил
зтем
этен
этефон
этидимурон
этилен
этилен дибромид
этилен дихлорид
этилен оксид
этилендибромид
этилендихлорид
этиленоксид
этилицин
этилксантогенат калия
этилмеркурацетат
этилмеркурбромид
этилмеркурфосфат
этилмеркурхлорид
этилртути хлорид
этилтиометон
этилформиат
этинофен
этиозин
этиолат
этион
этиофенкарб
этипрол
этиримол
этихлозат
этнипромид
этоат-метил
этобензанид
этогексадиол
этоксазол
этоксиквин
этоксикин
этоксисульфурон
этоксифен
этопрофос
этофенпрокс
этофумезат
этридиазол
этримфос
эфирсульфонат
ЭФН


Ю

ювенильный гормон I
ювенильный гормон II
ювенильный гормон III


A–Z

Cu-оксин
d-камфора
d-лимонен
S-метолахлор


Α–Ω

α-мултистриатин
α-нафтилуксусная кислота
α-хлоралоза
α-хлоргидрин
α-экдизон
β-индолилуксусная кислота
β-экдизон


1–9

1-метилциклопропен
1-нафтол
1,2-дибромэтан
1,2-дихлорпропан
1,2-днхлорэтан
1,3-дихлорпропен
2-бифенилат натрия
2М-4Х
2-(октилтио)этанол
2-фенилфeнол
2,3,5-трийодобензойная кислота
2,3,6-ТБА
2,4-Д
2,4-ДБ
2,4-ДЭБ
2,4-ДЭП
2,4-ДЭС
2,4-ДП
2,4,5-Т
2,4,5-ТБ
2,4,5-ТП
2М-4Х
2М-4ХМ
4-аминопиридин
4-гидроксифенетиловый спирт
4-ХПА
4-ХФУ
8-гидроксихинолин меди
8-оксихинолин супьфат
8-хинолят меди
24-эпибрассинолид